بررسی احتمالی شانس قبولی نمره -رتبه های امسال در آزمون دستیاری

 

قبل از انتخاب رشته توجه به علایق داوطلبان در انتخاب رتبه های بالا مهم است این مسئله اگر چه در سالهای اخیر تفاوتهایی کرده است لیکن در کل این مسئله با تغئیراتی اندک در این سالها به یک ثبات نسبی رسیده است .در اینجا ما انتخاب اول (بالاترین نمره -رتبه های )چند دانشگاه را در سال قبل بررسی می کنیم وبعد از آن در یک نتیجه گیری کلی رشته ها را در چند گروه دسته بندی می کنیم .اعداد داخل پرانتز( ) رتبه های کل بر اساس اطلاعات موجود و موثق می باشد .

تهران :

پزشکی هسته ای:491 -------رادیولوژی 455-------چشم 427 -----------قلب 427----------پوست 425

گوش و حلق 410(172)------ارتوپدی 406-(204)-------ارولوژی 404(215)------جراحی اعصاب ------402

نورولوژی 391--------داخلی 382 ----------جراحی عمومی 376----------پاتو لوژی -----376

شیراز :

چشم :445-------قلب 421 ---------رادیو 409 -----ارتوپدی 405

پوست 403(225)--------گوش و حلق 397 --------طب فیزیکی 392 (320)

نورولوژی 389 --------جراحی مغز 388(355)----------ارو لوژی 387(365)

 

اصفهان :

چشم :431--------قلب 410(172)--------رادیو 407(194)--------- پوست 403(225)

ارتوپدی 398 (358)-------گوش و حلق (290)396----------ارولوژی 392 (320)

جراحی اعصاب (355)388 ----نورولوژی (490)378-------داخلی 378 ------پاتو لوژی 371

مشهد :

ارتوپدی :430------رادیولوژی :421-------چشم :417-------قلب :412(156)

گوش و حلق :402(227)--------پوست :259)400------ارولوژی 399

جراحی اعصاب :(290)393------پاتولوژی 383--------داخلی 376-------جراحی عمومی 369(615)

با این حساب در یک جمع بندی متوجه می شویم انتخاب اول داوطلبان سال گذشته که احتمالا امسال هم به همین منوال باشد در دسته بندی زیر می باشد :

دسته اول انتخابها  :چشم -قلب -رادیولوژی- پوست

دسته دوم انتخاب ها :ارتوپدی -گوش وحلق -ارولوژی -جراحی اعصاب

دسته سوم :نورولوژی -پاتولوژی -جراحی عمومی -طب فیزیکی -

دسته چهارم :سایر رشته ها

اما در مورد انتخاب رشته امسال بر اساس نمره رتبه :

امسال به طور قابل ملاحظه ای رتبه ها بر اساس نمرات سال گذشته در سطح پائین تری قرار دارند که اگر پایه را نمره 400 بدانیم

سال گذشته نمره 400---------رتبه کل :259

امسال نمره 400-------------رتبه 430

البته این تفاضل در نمرات بالاتر کمتر و در نمرات پائین تر بالاتر می رود

سال گذشته نمره 370-------------رتبه کل600

امسال نمره 370 ----------------907

 

ولی مسئله دیگر اضافه سهمیه هاست که قسمت کمی از این تفاضل را کم می نماید .

اضافه سهمیه دسته اول انتخاب ها :26 نفر

اضافه سهمیه دسته دوم انتخاب ها :26نفر

اضافه سهمیه دسته سوم انتخاب ها :19 نفر

در نهایت جدول زیرحداقل نمره بالاترین و پائین ترین دانشگاه(رتبه کل) را در سال گذشته می بینید :

رشته ---------------حداقل نمره بالاترین دانشگاه(رتبه کل ) ------------------------حداقل نمره پائین ترین دانشگاه (رتبه کل )

قلب -----------------427------------------------------------------------------------402 ---(227)

رادیو لوژی---------455-------------------------------------------------------------401(235)

پوست ------------- 425------------------------------------------------------------400(245)

چشم ---------------448------------------------------------------------------------402(227)

 

ارتوپدی ----------430-----------------------------------------------------------396(270)

گوش و حلق ---410------------------------------------------------------------388(355)

ارولوژی -------405------------------------------------------------------------386(380)

جراحی اعصاب (227)402----------------------------------------------------------386

 

نورولوژی ----391--(330)---------------------------------------------------------378(490)

پاتولوژی -----383-----------------------------------------------------------364(680)

جراحی عمومی 376---------------------------------------------------------364(680)

 

اما نگاهی به نمره -رتبه کل امسال :

نمره ----------رتبه :

476--------------15

460-------------46

458-----------60

435-----------139

426-----------193

425-----------201

417----------269

411---------310

407----------351

405--------370

404----------381

403--------396

400---------431

399----------444

398----------461

396---------482

391----------561

384----------661

380-----------750

378-----------763

376-----------790

373------------850

 

بر این اساس و با توجه به مطلب مذ کور در رنج نمرات -رتبه قبولی در پاره ای از رشته ها باید در یک محدوده خوش بینانه تا بد بینانه در سهمیه آزاد به شرح ذیل با شد :

آخرین شانس قبولی برای پائین ترین نمره پائین ترین دانشگاه در رشته های دسته اول

 یعنی چشم -رادیولوژی -قلب - پوست : نمراتی ما بین 415تا 425

آخرین شانس قبولی برای پائین ترین نمره پائین ترین دانشگاه در رشته های دسته دوم

یعنی ارتوپدی -گوش وحلق -ارولوژی -جراحی اعصاب: نمراتی ما بین 400 تا 415

آخرین شانس قبولی برای پائین ترین نمره پائین ترین دانشگاه در رشته های دسته سوم

 یعنی نورولوژی -پاتولوژی -جراحی عمومی -طب فیزیکی :نمراتی ما بین 385تا 400

منتظر نظرات تکمیلی دوستان و همکاران و صاحب نظران هستم تا شاید کمکی هر چند کوچک در این مدت محدود باقیمانده به داوطلبانی که در این چند روز باید از ثمره تلاششان بهره مند شوند کرده باشیم

/ 0 نظر / 1028 بازدید